Beleid

Een vereniging kan niet zonder de inzet van vrijwilligers. Helaas wordt het steeds moeilijker om vrijwilligers te vinden voor verschillende taken binnen de vereniging. Hierdoor komen veel kleine taken bij steeds minder vrijwilligers op de schouders terecht. Om de taken over meer personen te verdelen is het vrijwilligersbeleid opgesteld. Hierdoor leveren alle leden een bijdrage in de vorm van vrijwilligerstaken. Vele handen maken immers licht werk. Binnen onze vereniging staat plezier voorop en het bestuur hoopt dat door het uitvoeren van vrijwilligerstaken de gezelligheid en binding nog groter wordt, zodat de toekomst van Apollo ’68 wordt gewaarborgd.  

Uitgangspunten

 1. Apollo ’68 doet een beroep op ieder seniorenlid en op een ouder/verzorger van ieder jeugdlid om een bijdrage te leveren aan het functioneren van de vereniging.
 2. Apollo ’68 maakt onderscheid tussen taken en functies:
  1. Een functie wordt gekenmerkt door het feit dat hiervoor een inspanningsverplichting geldt en geen urenverplichting
  2. Een taak is een rol, zoals kantinedienst, die roulerend door verschillende leden wordt vervuld.
 3. Een seniorenlid of ouder/verzorger van een jeugdlid dient per seizoen 1 functie of 2 vrijwilligerstaken uit te voeren. Door middel van een aanmeldingsformulier kan hij/zij een keuze maken uit een aantal functies en taken.
 4. Spelers van het 1e, 2e en 3e van 18 jaar en ouder die het oud-papier ophalen, hoeven maar 1 extra vrijwilligerstaak uit te voeren.
 5. Een seniorenlid of ouder/verzorger van een jeugdlid kan ervoor kiezen om geen taken voor Apollo ’68 te verrichten. Dit kan hij/zij afkopen met een afkoopbedrag van €50,-.
 6. Indien de plichten niet worden nagekomen, zal een verzuimbedrag van €30,- per niet nagekomen plicht in rekening worden gebracht.
 7. Een seniorenlid of ouder/verzorger van een jeugdlid die meent in omstandigheden te verkeren die hem het uitvoeren van een vrijwilligerstaak onmogelijk maakt, kan bij het bestuur een verzoek indienen hiervan uitgezonderd te worden.
 8. Indien de ouder/verzorger van een jeugdlid meer dan 1 spelend jeugdlid bij de vereniging heeft, geldt maximaal 2 vrijwilligerstaken.
 9. De uitvoerder van de vrijwilligerstaak draagt daarvoor de zorg en is zelf verantwoordelijk voor het uitvoeren van de vrijwilligerstaak. De vrijwilliger moet zelf zorgen voor vervanging indien hij/zij een betreffende dienst niet kan uitvoeren. De ruiling dient door de uitvoerder doorgegeven te worden aan de betreffende commissie. Als de vervanger niet komt opdagen, blijft de taak openstaan.
 10. Het vervoeren van leden naar uitwedstrijden wordt niet gezien als vrijwilligerstaak.
 11. In de maand juni wordt vastgesteld welke leden en ouders/verzorgers de vrijwilligerstaak niet hebben uitgevoerd en zal het verzuimbedrag in rekening worden gebracht.
 12. Indien een seniorenlid of ouder/verzorger geen voorkeur doorgeeft, wordt de vrijwilliger ingedeeld voor de taak kantinedienst.

Werkwijze

 • Ieder lid geeft aan het begin van het seizoen zijn voorkeur aan via de Voetbal.nl-app. Er is geen garantie dat er met alle voorkeuren rekening gehouden kan worden, maar we zullen ons best hiervoor doen. Bekijk hiervoor de instructies in het PDF-bestand.
 • Via de mail krijgt ieder lid bevestiging met de taak en bijbehorende gegevens.
 • Bij afgelastingen zullen betrokkenen hierover zo snel mogelijk worden ingelicht.

Download hieronder het PDF-bestand met instructies voor de Voetbal.nl app:
Instructie_Voetbal_nl_app.pdf

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!