Algemene ledenvergadering

12 september 2021 8:30


Komende vrijdag op 17 september zijn alle vrijwilligers, leden en betrokkenen weer uitgenodigd op de 'algemene ledenvergadering' in de kantine om 20:00 uur.
Super goed als u aanwezig kunt en wilt zijn,

Agenda jaarvergadering 17 september 2021

Opening 

Notulen jaarvergadering 2020 

Ingekomen stukken en of mededelingen 

Verslag per commissie 

Financieel verslag seizoen 2020 – 2021 

Verslag kascommissie 

Vaststellen begroting seizoen 2021 – 2022 

Verkiezing kascommissie 

Rondvraag 

Sluiting 

 

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!