12 juli: Algemene ledenvergadering

2 juli 2018 21:15


Op donderdagavond 12 juli vindt bij Apollo’68 in de kantine de algemene ledenvergadering plaats.
Het bestuur stelt het enorm op prijs als u daar bij bent. Het begint om 20:00 en is voor iedereen.
Tot dan!

Uitnodiging                                  Uitnodiging


ALGEMENE LEDENVERGADERING

V.V.Apollo’68
12 JULI 201
AANVANG: 20.00 UUR

AGENDA

1. Opening
2. Notulen jaarvergadering 2017
3. Ingekomen stukken en of mededelingen
4. Jaarverslag jeugdcommissie
5. Jaarverslag senioren
6. Jaarverslag zaalvoetbal
7. Financieel verslag seizoen 2017-2018
8. Verslag kascommissie
9. Vaststellen begroting seizoen 2018-2019
10. Bestuursverkiezing :Ab Bakker en Arjan Kramer aftredend en beiden herkiesbaar.
 Tegenkandidaten kunnen zich tot 4 dagen voor de ledenvergadering melden bij de 
 secretaris, voorzien van 5 handtekeningen van leden. 
11. Verkiezing kascommissie
12. Rondvraag
13. Sluiting

We hopen op een grote opkomst.
Het bestuur v.v. Apollo’68

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!